Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona

Radio Nikosia

     Una entitat fonamentalment dedicada a desenvolupar projectes i activitats comunitàries en el camp de la salut mental; també activitats de suport, promoció i sensibilització, activitats culturals i artístiques, d’oci i d’educació entre altres, que eviten la guetificació i que promouen la participació i la implicació ciutadana. L’associació s’aparta de tota lògica assistencialista i treballa posant l’èmfasi en la creació de dinàmiques i processos participatius, de construcció col·lectiva, d’activitats i propostes en el camp de la salut mental a la comunitat.

Ràdio Nikosia Base Social

.

   Objectius:

 • Generar espais de reflexió i acompanyament a la vida quotidiana per a les persones amb problemes de salut mental
 • Treballar per una construcció compartida dels processos de salut entre persones amb problemes de salut mental, familiars i professionals
 • Desenvolupar activitats didàctiques, culturals, comunicacionals i educatives a la comunitat en favor de de-construir l’estigma social
 • Promoure i vetllar pels drets socials i civils de les persones amb malalties mentals
 • Desenvolupar activitats que afavoreixin l’empoderament de les pròpies persones diagnosticades amb malalties mentals
 • Contribuir en el procés de rehabilitació de persones amb trastorns mentals severs a partir de la creació d’espais alternatius de socialització i de la reconstrucció i/o el manteniment de les seves xarxes socials a través de pràctiques de comunicació

.

   Projectes i Activitats:

 • Taller i Emissio en Directe de Ràdio Nikosia
 • Taller de Periodisme Escrit
 • Taller de Cant Veu i Expressió Oral
 • Taller de Teatre Social
 • Taller de Ball i Danses
 • Taller de Gastronomia i Cuina
 • Arts Plàstiques
 • Ioga per a Cossos Cansats
 • Activitats de Sensibilització
 • CineFòrum

.

   Contacte: