Avís legal

Dades generals

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posem a la seva disposició les següents dades:

La plataforma www.veus.cat pertany a la Federació Veus, entitat domiciliada al Carrer del Correu Vell, 8, 08002 de Barcelona, amb NIF G———–, i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número ———.

En el web www.veus.cat hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre l’activitat desenvolupada per la Federació Veus, les entitats federades i cerca oferir informació sobre salut mental; i sobre la informació que se’n derivi d’aquesta activitat.

El seu principal objectiu és facilitar al públic en general la informació relativa a la Federació, les entitats constituents i a les seves activitats.

Condicions d’Ús

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús del web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

Ser usuari de la plataforma www.veus.cat implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que fos no està d’acord amb aquestes condicions no continuï utilitzant aquest web.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

Responsabilitats

La Federació Veus no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o altres mitjans que permetin a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador.

No obstant això, tenint en compte els articles 11 i 16 de la LSSI-CE, la Federació Veus es compromet a la retirada o, en el seu cas, al bloqueig d’aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

Tampoc l’entitat es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per errors o males configuracions del software instal·lat a l’ordinador de l’internauta. S’exclou tota la responsabilitat per alguna incidència tècnica o error que es produeixi quan l’usuari es connecti a Internet. Igualment no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web.

Així mateix, la Federació Veus es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com la configuració o presentació de la mateixa, en qualsevol moment sense assumir cap responsabilitat.

Propietat Intel·lectual i Industrial

La Federació Veus és titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital, així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta entitat.

Cap material publicat en aquest web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de la Federació Veus.

Tota la informació que es rebi al web, com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a la Federació Veus de forma gratuïta. No ha d’enviar-se informació que no pugui ser tractada d’aquesta manera.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que no són propietat de la Federació Veus són marques enregistrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per la nostra entitat. Només apareixen a la plataforma www.veus.cat a efectes de promoció i de recopilació de informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l’activitat que en ell es desenvolupa seran competents Jutjats de Barcelona, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.