Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona

Com pots acompanyar millor una persona amb diagnòstic de trastorn mental? El projecte Activa’t per la salut mental, promogut per la Generalitat de Catalunya, la Federació Salut Mental Catalunya i la Federació Veus, pretén transformar la realitat actual de forma que la persona afectada i el seu entorn siguin subjectes actius durant el procés de tractament i recuperació.

Per una banda, En el marc d’aquest projecte, un comitè d’experts ha redactat la guia sobre Com acompanyar millor una persona amb experiència pròpia en salut mental. El document inclou les claus per comunicar millor el malestar i com ajudar a resoldre la crisi per part de familiars i professionals. A més, recull els consells per donar suport i com actuar durant la teràpia.

Davant d’un problema de salut mental, tant la persona que l’està vivint com les persones del seu entorn necessiten informació i suport per entendre la nova situació i adaptar-s’hi. Aquest material reflecteix diversitat d’opinions, lectures i llenguatge.

Per altra banda, la Guia de la Salut Mental ofereix informació, recursos i eines pràctiques. Està pensada per facilitar la comunicació, i la presa de decisions sobre la salut mental, tant en l’àmbit familiar com comunitari.

Com aprofitar millor la consulta

La persona que està passant per una experiència pròpia en salut mental necessita, tant l’ajuda professional com la del seu entorn més proper. Per tal motiu, el projecte Activa’t també ofereix informació sobre Com aprofitar millor la consulta. Es tracta d’un document informatiu que dóna les claus i consells a professionals de la salut mental, familiars i usuaris, per a una millor comunicació durant el procés terapèutic.

Aquest fullet vol ser d’utilitat per fomentar una millor comunicació i unes relacions més fluides entre els uns i els altres.

El projecte Activa’t per la salut mental s’ha implantat en el territori català i posa a disposició de les famílies un circuit estructurat que els permeti l’accés a la informació, a la formació, el foment de l’apoderament, i el suport continuat en el temps.