Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona

El passat dia 11 de maig va tenir lloc la compareixença d’Edgar Vinyals, president de la nostra federació, al Parlament de Catalunya amb motiu del projecte “Contenció mecànica 0”.
Es va reclamar la legislació per a la reducció de coercions tals com les contencions mecàniques i farmacològiques que es donen a l’àmbit assistencial en salut mental. L’objectiu és aconseguir la seva completa eliminació abans de l’any 2025.
L’ús d’aquestes mesures contravé, en molts casos, els articles 14 (llibertat i seguretat de la persona), 15 (protecció contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants) i 17 (protecció de la integritat personal) de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, aprovat per l’Assemblea General de Nacions Unides el 13 de desembre de 2006 i signat i ratificat per l’Estat Espanyol el 30 de març i el 23 de novembre de 2007 respectivament (BOE: 21-04-2008).
Es va al·legar també que els usuaris objecte de contenció mecànica mostren un pitjor pronòstic i poden patir lesions greus i fins i tot la mort.
Existeixen alternatives senzilles i efectives, més eficients econòmicament que les contencions mecàniques i les farmacològiques, entre les que trobem la prevenció. Són diversos els països que porten a terme projectes similars amb l’objectiu de la reducció i eliminació d’aquesta pràctica, i a alguns com Islàndia i el Regne Unit, ja és un fet la prohibició per llei de l’aplicació de la contenció mecànica.
A Espanya també existeixen pioners com l’Hospital Universitario Santa Lucía de Múrcia, que compta amb una sala de confort per a reduir l’estat d’agitació dels usuaris, i l’Hospital Comarcal de Inca de Mallorca, amb un programa de portes obertes al dispositiu d’aguts.
La reducció de l’ús d’aquestes intervencions implica complexos canvis en la formació del personal i les infraestructures d’ingrés en salut mental. A Catalunya la ràtio psicòlegs-habitants és de 4,5 mentre que en Europa és de 18 i en certs països com Finlàndia arriba fins a 70.
Per a fer possible la reducció de les coercions en l’àmbit de la salut mental es requereix de la cooperació de tots els actors implicats en la gestió i execució d’aquests serveis.
La petició, que es pot consultar a la pàgina web del Parlament de Catalunya amb l’identificador 356-00362/11, està encara pendent de resolució.

 

 

Descàrrega argumentari contra les contencions català

 

Descarga argumentario contra las contenciones castellano
Notícies relacionades:

 

Els malalts mentals demanen lleis que prohibeixin lligar-los al llit (CCMA)

La precariedad condena al abuso de las correas en psiquiatría (Contexto y Acción)

El debate sobre la contención mecánica irrumpe en los parlamentos (Mad in America)

Enfermos mentales piden que se hagan leyes que prohíban atar a las camas (El Periódico de Catalunya)

Enfermos mentales piden que se hagan leyes que prohíban atar a las camas (El Mundo)