Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, junt amb l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, organitza els següents cursos de formació per a entitats del Tercer Sector Social.

Avaluació i avaluabilitat dels programes del Tercer Sector Social

La finalitat d’aquest curs és introduir els participants en l’ús de l’avaluació com a eina de planificació, anàlisi i valoració dels processos i resultats i de millora dels mecanismes de presa de decisió. La formació es divideix en tres sessions presencials en horari de 9.30h a 13.30h, els dies 4 de novembre (sessió 1), 21 de novembre (sessió 2) i 28 de novembre (sessió 3) en la seu d’IDESCAT.

La inscripció s’ha de fer en aquest formulari abans del 31 d’octubre.

http://www.tercersector.cat/accionsformacio

Sessions d’assessorament individual a entitats del Tercer Sector Social

Mitjançant sessions presencials de caràcter individualitzat es vol assessorar a les entitats del tercer sector al voltant de qüestions relacionades amb l’avaluació dels seus programes d’acció. El procés d’assessorament estarà centrat al voltant de casos concrets (programes) proposats per les entitats interessades, amb l’objectiu d’incrementar la seva avaluabilitat i/o orientar la seva avaluació efectiva.

Aquest curs tindrà lloc en novembre a la seu de les entitats amb sessions d’una durada de 2,5 hores.

La inscripció per aquest curs s’ha de fer en aquest formulari.

http://www.tercersector.cat/assessorament