Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona

Els membres de totes les entitats de la Federació Veus podem participar en noves formacions dirigides a millorar la nostra gestió i la feina del dia a dia. Les convocatòries estan obertes a totes les persones que pertanyen a qualsevol de les 6 entitats de la Federació Veus.

“Projectes i gestions per a subvencions”

El curs “projectes i gestions per a subvencions” està organitzat per la Federació Veus en col·laboració amb CAF Gestió i té com a objectius ensenyar com a redactar un projecte per a una subvenció pública de forma que, en finalitzar la formació tothom pugui presentar el seu projecte de forma adequada a l’Ajuntament de Barcelona.

Aquesta formació es desenvoluparà en 3 sessions els dies 13, 20 i 27 de novembre en horari de 10 a 13 hores. La primera de les sessions serà per la formulació dels projectes (objectius, activitats, recursos, activitats, pressuposts, etc.). Les següents sessions es treballa amb els formularis que s’han de presentar en l’Ajuntament de Barcelona en 2018.

La formació és gratuïta per tots els membres de les entitats federades de la Federació Veus. Per inscriure’s cal enviar un correu electrònic a comunicacio@veus.cat amb el teu nom i entitat a la qual pertanys.

“Eines per una feina sostenible i eficaç”

L’objectiu d’aquest curs és ajudar-nos a desenvolupar la feina col·laborativa d’una forma més eficaç tant per nosaltres mateixos com per als nostres companys. La formació la farà Ecodharma, una associació especialitzada en acompanyament i formació de col·lectius que treballen per la transformació social.

La trobada ens ajudarà a augmentar la nostra comprensió de les habilitats de treball en grup, inclòs habilitats de comunicació i escolta.

  1. Conèixer diferents models de presa de decisions i governança, aprendre a identificar i treballar amb el poder en els grups.
  2. Reconèixer i identificar els processos del treball col·lectiu i adquirir eines per facilitar aquests processos.
  3. Aconseguir una major consciència de la importància de l’autocura. Identificar les nostres necessitats i compartir formes de satisfer-les sense renunciar als nostres principis.
  4. Desenvolupar un major equilibri personal entre l’acció, la reflexió i la capacitat de recuperació.
  5. Explorar tècniques relacionades amb la gestió de les nostres emocions.

Aques curs tindrà lloc els dies 25 i 26 de novembre de 2017 en horari de 10 a 19 hores (dissabte) i de 10 a 18 hores (diumenge). Aquesta formació está oberta a tots els membres de les entitats federades i entitats col·laboradores.

Per inscriure’s solament cal enviar un correu electrònic a comunicacio@veus.cat amb el teu nom i entitat a la qual pertanys.