Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona

Balanç     El passat 26 i 27 de novembre, hem participat de la 5a Jornada del Pla de Salut: “Fem balanç per seguir avançant”, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Una trobada que ha servit per fer balanç del període 2011-2015 del Pla de salut i per la presentació dels reptes del nou Pla de Salut de Catalunya 2016-2020.

     A la Jornada, vam formar part d’un grups de treball per debatre sobre temes estratègics de l’assistència sanitària en salut mental per transformar i millorar l’atenció durant els propers anys. El Pla de salut de Catalunya 2016-2020 és una evolució del Pla vigent, amb la incorporació de noves línies estratègiques d’intervenció orientades a donar una resposta millor a les necessitats de salut de la població. La participació de la nostra Federació Veus, conjuntament amb la Federació Salut Mental Catalunya i Fòrum Iniciatives de Salut Mental, ha aportat la mirada i prioritats de qui fem ús dels serveis al recull de propostes per la implementació estratègica del nou Pla.

     A continuació, un vídeo amb un resum del balanç, amb la participació de Cristina Molina, Directora del Pla Director de Salut Mental i Addiccions; Pere Bonet, President del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions; Lluís Lalucat, President de BCN Salut Mental; Xavier Trabado, President de la Federació Salut Mental Catalunya; Hernán Sampietro, Secretari de la nostra Federació Veus i Vicepresident d’Obertament; i Paula Viñas, Responsable de Salut Mental de la Regió Sanitària Camp de Tarragona.