Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona

Edgar i xavi

El passat dissabte 2 de juliol van ser les eleccions al Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), l’òrgan de l’Ajuntament de Barcelona que representa als diferents col·lectius amb diversitat funcional de la ciutat. Unes eleccions a les que van participar 2.130 votants, per triar els seus representants als àmbits de la discapacitat visual, auditiva, física, intel·lectual i salut mental.

La nostra candidatura conjunta presentada entre la Federació Salut Mental Catalunya i la Federació Veus ha estat guanyadora. Els propers cinc anys, els nostres representants seran Edgar Vinyals i Xavier Comín, amb Marta Tubau i Josep Aguilar Triviño de suplents.

Amb aquesta representació, ens comprometem a treballar per:

  1. Defensar els drets i deures dels usuaris de Salut Mental, perquè puguin exercir com a ciutadans actius i representar-se per ell mateixos.

La convenció de Nacions Unides ha suposat un pas endavant en el reconeixement de drets, però ens cal encara avançar molt perquè aquests siguin efectius en tots els àmbits. Treballarem, per tant, per assolir noves fites en aquest sentit, i aconseguir que s’apliquin les recomanacions i mandats que garanteixin la protecció dels drets i la seva correcta aplicació.

  1. Treballar per impulsar accions que contribueixin a disminuir l’estigma i permetin un tractament normalitzat i positiu per part de la societat vers les problemàtiques de salut mental.

L’elevada discriminació associada a les problemàtiques de salut mental condiciona molts comportaments, limita l’accés a oportunitats i dificulta la participació i recuperació de les persones. Treballem per promoure iniciatives i estratègies que apostin per la lluita contra la discriminació. Volem una ciutat més inclusiva, que reconegui i incorpori a totes les persones.

  1. Promoure accions que contribueixin a l’apoderament de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies.

El Pla europeu de salut mental assenyala la participació en primera persona i de les famílies com un aspecte essencial en el desenvolupament de polítiques públiques. El foment de l’apoderament és, per tant, un element cabdal que ha de permetre millorar la pròpia gestió de la situació i alhora contribuir a la defensa col·lectiva de millores en els tractaments i els serveis d’atenció púplics, especialment a les unitats d’hospitalització. Volem impulsar iniciatives de formació i capacitació en aquest sentit.

  1. Apostar per una salut mental integral i transversal.

Cal desenvolupar estratègies i models d’intervenció que promoguin una atenció més transversal de la salut mental, des del punt de vista de la prevenció, promoció i atenció des dels diversos àmbits: ocupació , habitatge, educació , salut , participació comunitària, etc…. Estem convençuts que aquest és un element cabdal per generar oportunitats que contribueixin a millorar el procés de recuperació de les persones. Volem transformar el paradigma biofarmacològic.

  1. Promoure iniciatives que apostin per la Inclusió i participació comunitària.

Hem de garantir la inclusió social i la participació comunitària de qualsevol ciutadà, i en aquest cas de les persones amb una problemàtica de salut mental. És imprescindible el desplegament de serveis comunitaris que garanteixin les oportunitats i els suports i acompanyament adient i necessari en cada cas.

Necessitem serveis més flexibles, més propers i accessibles i que treballin de forma conjunta posant a la persona en el centre de la intervenció. Necessitem més oportunitats i recursos de suport a l’habitatge, a la ocupació i inserció laboral, al lleure, i a la formació.

  1. Promoure l’associacionisme i la participació.

Les associacions en primera persona i de familiars tenen un paper molt rellevant, tant a nivell de suport i acompanyament mutu, com per fer més efectiva la seva participació i incidència en la defensa de drets i en la millora i transformació del model d’atenció en salut mental. Cal un impuls i un major suport en aquest sentit per poder desenvolupar la seva tasca. Volem treballar per aconseguir un major suport al moviment associatiu.

  1. Promoure iniciatives adreçades a l’àmbit de Salut Mental dins del Pla d’Acció Municipal.

Volem treballar de forma coordinada amb totes les associacions de Barcelona ciutat per poder escoltar-les, generar espais de reflexió i debat i poder transmetre les nostres iniciatives i peticions de forma col·lectiva per millorar la salut mental de la ciutat. Reivindicarem el dret a escollir els tractaments i sobretot el tracte!