FEDERACIÓ VEUS

Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona

Des del grup de treball del projecte “Drets, ciutadania i salut mental” de la Federació Veus us volem comunicar que hem elaborat un Tríptic de Drets en Salut Mental i pròximament farem pública una Guia de Drets en Salut Mental.


Aquests materials són el resultat d’una recerca participativa que ha tingut per objectiu desenvolupar un marc conceptual i pràctic sobre la ciutadania i els drets en l’àmbit de la salut mental adaptat a les necessitats del nostre territori. Per tal d’acomplir aquest objectiu hem dut a terme grups de discussió amb els principals agents implicats a la ciutat de Barcelona: persones amb problemes de salut mental, familiars i professionals.

 

El respecte dels drets de les persones que experimentem problemes de salut mental és un imperatiu ètic i legal que permet que exercim plenament la nostra ciutadania, disminueix el nostre sofriment i contribueix a activar processos de recuperació i apoderament. Garantir el respecte dels nostres drets és una responsabilitat compartida, per això tant el tríptic com la guia estan dirigits a totes les persones involucrades als processos de recuperació.

 

 

Descarregar tríptic catalá

Descargar tríptico castellano

Parlament-698x310

(Notícia publicada originalment al web de Salut Mental Catalunya).  El Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya del 28 de juliol publica les conclusions del Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques. La normativa ha inclòs la petició de Salut Mental Catalunya (SMC), la Federació VEUS i Obertament que va demanar als membres del Grup de Treball de la Comissió del Departament d’Interior l’eliminació de l’ús de les pistoles elèctriques amb persones amb problemes de salut mental.

La normativa aprovada elimina la inclusió de les persones amb problemes de salut mental com un dels casos de persones alterades o violentes amb les quals està justificat l’ús de les pistoles elèctriques. La resolució ja no parla de persones amb problemes de salut mental i fa una al·lusió genèrica a persones en estat de màxima agitació.

Podeu veure el text íntegre del Butlletí del Parlament del 28 de juliol en aquest enllaç. A continuació us destaquem el text que té a veure amb l’apartat rectificat a petició de les entitats de salut mental.

pistoles-1

 

 

 

pàgina 65 del PDF, apartat b)

b) Aquelles situacions en què hi hagi una amenaça o agressió cap a terceres persones o cap als agents amb arma blanca o amb altres objectes contundents per persones alterades o violentes –sota els efectes de l’alcohol o de substàncies estupefaents o en estat d’agitació màxima–, amb una agressivitat extrema que posi en perill la integritat física de la víctima o de l’agent de policia, però sempre condicionant-ne l’ús a la negociació i la mediació, de manera que només s’emprin en cas que els canals de la mediació i el diàleg hagin fracassat.

Notícia relacionada:

Entitats de salut mental lamenten l’aprovació de l’ús policial de pistoles elèctriques en persones amb problemes de salut mental

comissió interior

     Salut Mental Catalunya (l’aliança entre la Federació Salut Mental Catalunya i AMMFEINA Salut Mental Catalunya), la Federació Veus (Federació Catalana d’Entitats de Salut Mental en 1a persona) i Obertament (la campanya de lluita contra l’estigma i la discriminació en salut mental) lamenten profundament que la Comissió d’Interior del Parlament aprovés ahir l’autorització de les pistoles elèctriques per part dels cossos policials i que es legitimés el seu ús en les persones amb trastorn mental.

     Més enllà de la manca de coherència d’una Comissió que ha menystingut informes d’organismes com l’ONU, Amnistia Internacional o el Síndic de Greuges, que han alertat reiteradament sobre la seva perillositat, SMC i Veus critiquen sense pal·liatius que els diputats no hagin vetllat per la defensa dels drets de les persones amb trastorn mental.

     Mentre les persones amb trastorn mental s’esforcen dia a dia per eradicar els falsos mites vinculats al trastorn mental, el principal topall per a la seva plena inclusió, i per dur una vida plenament sense discriminació, els màxims representants de la ciutadania del país han tirat per terra els seus esforços afegint-los entre els grups de població amb qui serà legal l’ús d’aquesta pistola. Encara més, justificant-ne la utilització en una suposada violència d’aquest grup de persones que no només no és certa, sinó que malmet la imatge de les persones amb trastorn mental.

Un fals mite que alimenta l’estigma

     Són molts els estudis que han intentat trencar amb aquesta associació i que han posat de manifest el dany que provoca que des de mitjans de comunicació i/o administracions es persisteixi en mantenir-lo.

     La Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental afirmava en un informe elaborat al 2011 que: “La proporció de violència social atribuïble a les malalties mentals és en termes absoluts molt baixa”. I afegia: “El diagnòstic de malaltia mental greu no es pot considerar aïlladament com un predictor de conductes violentes sense considerar altres factors de risc”.

     Un altre estudi més recent, fet públic el passat més de juny, elaborat per la Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health de Baltimore  (Estats Units) concloïa el següent: “Gairebé quatre de cada 10 notícies sobre la salut mental analitzades connecten els trastorns mentals amb el comportament violent cap als altres, tot i que menys del 5% de la violència als Estats Units està directament relacionada amb aquests trastorns”.

Edgar i xavi

El passat dissabte 2 de juliol van ser les eleccions al Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), l’òrgan de l’Ajuntament de Barcelona que representa als diferents col·lectius amb diversitat funcional de la ciutat. Unes eleccions a les que van participar 2.130 votants, per triar els seus representants als àmbits de la discapacitat visual, auditiva, física, intel·lectual i salut mental.

La nostra candidatura conjunta presentada entre la Federació Salut Mental Catalunya i la Federació Veus ha estat guanyadora. Els propers cinc anys, els nostres representants seran Edgar Vinyals i Xavier Comín, amb Marta Tubau i Josep Aguilar Triviño de suplents.

Amb aquesta representació, ens comprometem a treballar per:

 1. Defensar els drets i deures dels usuaris de Salut Mental, perquè puguin exercir com a ciutadans actius i representar-se per ell mateixos.

La convenció de Nacions Unides ha suposat un pas endavant en el reconeixement de drets, però ens cal encara avançar molt perquè aquests siguin efectius en tots els àmbits. Treballarem, per tant, per assolir noves fites en aquest sentit, i aconseguir que s’apliquin les recomanacions i mandats que garanteixin la protecció dels drets i la seva correcta aplicació.

 1. Treballar per impulsar accions que contribueixin a disminuir l’estigma i permetin un tractament normalitzat i positiu per part de la societat vers les problemàtiques de salut mental.

L’elevada discriminació associada a les problemàtiques de salut mental condiciona molts comportaments, limita l’accés a oportunitats i dificulta la participació i recuperació de les persones. Treballem per promoure iniciatives i estratègies que apostin per la lluita contra la discriminació. Volem una ciutat més inclusiva, que reconegui i incorpori a totes les persones.

 1. Promoure accions que contribueixin a l’apoderament de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies.

El Pla europeu de salut mental assenyala la participació en primera persona i de les famílies com un aspecte essencial en el desenvolupament de polítiques públiques. El foment de l’apoderament és, per tant, un element cabdal que ha de permetre millorar la pròpia gestió de la situació i alhora contribuir a la defensa col·lectiva de millores en els tractaments i els serveis d’atenció púplics, especialment a les unitats d’hospitalització. Volem impulsar iniciatives de formació i capacitació en aquest sentit.

 1. Apostar per una salut mental integral i transversal.

Cal desenvolupar estratègies i models d’intervenció que promoguin una atenció més transversal de la salut mental, des del punt de vista de la prevenció, promoció i atenció des dels diversos àmbits: ocupació , habitatge, educació , salut , participació comunitària, etc…. Estem convençuts que aquest és un element cabdal per generar oportunitats que contribueixin a millorar el procés de recuperació de les persones. Volem transformar el paradigma biofarmacològic.

 1. Promoure iniciatives que apostin per la Inclusió i participació comunitària.

Hem de garantir la inclusió social i la participació comunitària de qualsevol ciutadà, i en aquest cas de les persones amb una problemàtica de salut mental. És imprescindible el desplegament de serveis comunitaris que garanteixin les oportunitats i els suports i acompanyament adient i necessari en cada cas.

Necessitem serveis més flexibles, més propers i accessibles i que treballin de forma conjunta posant a la persona en el centre de la intervenció. Necessitem més oportunitats i recursos de suport a l’habitatge, a la ocupació i inserció laboral, al lleure, i a la formació.

 1. Promoure l’associacionisme i la participació.

Les associacions en primera persona i de familiars tenen un paper molt rellevant, tant a nivell de suport i acompanyament mutu, com per fer més efectiva la seva participació i incidència en la defensa de drets i en la millora i transformació del model d’atenció en salut mental. Cal un impuls i un major suport en aquest sentit per poder desenvolupar la seva tasca. Volem treballar per aconseguir un major suport al moviment associatiu.

 1. Promoure iniciatives adreçades a l’àmbit de Salut Mental dins del Pla d’Acció Municipal.

Volem treballar de forma coordinada amb totes les associacions de Barcelona ciutat per poder escoltar-les, generar espais de reflexió i debat i poder transmetre les nostres iniciatives i peticions de forma col·lectiva per millorar la salut mental de la ciutat. Reivindicarem el dret a escollir els tractaments i sobretot el tracte!

Discriminación por Salud Mental

Il·lustració © Francesc de Diego

     Des de la Federació Veus ens posicionem davant les declaracions de Lluís Mont, metge de l’Hospital Clínic de Barcelona, i la seva apologia de la violència contra les persones amb un diagnòstic de trastorn mental. A continuació us deixem la carta enviada al Sr. Joan Giner, Diputat per Catalunya Sí que es Pot i membre del Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques de la Comissió d’Interior.

     “Benvolgut Sr. Giner:

     Des de la Federació Veus voldríem agrair la seva predisposició a escoltar l’opinió dels afectats en primera persona en el cas de patir una crisi d’extrem patiment mental i haver de ser atesos per les forces de seguretat.

     Patir una crisis és una experiència traumàtica per se. A vegades es genera en un context familiar hostil i esquizofrenògen, altres per consum de tòxics, però sempre és causada per una biografia, on el trauma i les ferides d’un passat han deixat un buit, que acaba omplint-se de símptomes. A tot plegat hem de sumar un present, on la soledat, la manca de recursos d’autogestió, la desconeixença del que li està succeint i la pobre resposta de la xarxa de Salut Mental, redueix considerablement les perspectives d’un futur i una recuperació. Relacionar aquests fets amb la violència només es fruit de la falsa creença -existent al imaginari col·lectiu- que vincula patiment mental i actes violents.

     La violència interpersonal, ja sigui física, sexual o psicològica, no és simplement un símptoma o una manifestació psicopatològica, sinó més aviat un fenomen recíproc e interactiu que sorgeix en el context de les relacions socials. Normalment, les persones que relacionen violència i problemes de salut mental obliden que la primera es un acte voluntari, una estratègia no lligada als impulsos i les emocions.

     La O.M.S. és clara al respecte: només un 3% de la població diagnosticada amb un trastorn mental esdevé perillosa (una taxa més baixa que la de la població teòricament sana, que es situa entre el 7 i el 9%). Les persones amb un trastorn mental habitualment som maltractades, fet que agreuja el nostre aïllament. Altres vegades som criminalitzades o estigmatitzades, malgrat que és molt més habitual que ens auto-agredim, que no pas dirigim la nostra agressivitat contra un altre.

     La proposta que ha sorgit en els últims dies al Parlament, aconsellant reduir-nos en cas de crisi amb una pistola elèctrica, ja sigui a la llar o als centres mèdics, escau una altra vegada en els mateixos errors que han dificultat el tractament i la recuperació de les persones amb trastorn mental durant les últimes dècades. Errors com la inversió equivocada de recursos, la manca d’assistència a la llar (assertiva-comunitària), el debilitament del vincle terapèutic, la manca d’una xarxa social (Grups d’Ajuda Mútua), la gairebé inexistent formació de professionals i membres dels cossos de seguretat, per part de persones que hem patit en primera persona un ingrés forçós, dóna com a resultat una major criminalització dels afectats, un augment de l’estigma, la invisibilització i cosificació de la persona que pateix, i la vulneració dels seus drets com a ciutadà i esser  humà.

     Per acabar, només volem recordar que la coerció mai esdevindrà terapèutica, en qualsevol cas esdevindrà iatrogènica. Anys de teràpia poden quedar en res per una mala resposta davant d’una crisi. Com ve ens recorda el Síndic de Greuges, no podem fer altra cosa que desaconsellar imperativament l’ús desproporcionat de la violència amb persones que estan patint.

     Atentament,

Federació Veus – Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona

Ara pots adherir-te al:

Manifest per la Prohibició de les Pistoles Electriques

.

     El passat 19 de gener, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona vàrem ser convocats a la reunió plenària del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona. La nostra companya Àngels Bardaji va assistir en nom de la Federació Veus.

Consell de Cent

      Les conclusions sobre les grans línies de actuació van ser, entre d’altres:

 • L’ajuntament aposta pel lloguer social, més que per la tinença en propietat
 • Es tindran en comte les necessitats dels col·lectius especialment vulnerables a l’exclusió social per part de l’Institut de Persones amb Discapacitat.
 • Es crearà una taula d’habitatge cooperatiu, amb accions com:

– Club housing

– Donar suport cooperatives habitatge

– Replanteig concursos arquitectura

– Fer reunions obertes a tots els veïns per districtes

 • Donada la importància que aquest consistori atorga a l’habitatge, aquest passa a adscriure’s a Governació
 • Es vol incidir en la importància de la rehabilitació en  eficiència energètica

     Des de la Federació Veus continuem treballant per l’acompliment i defensa dels Drets Fonamentals per les persones amb trastorn mental, com ara el Dret a l’Habitatge.

L'Inspector - La Trifulga dels Fútils     Ens plau anunciar-vos que la Companyia de Teatre “La Trifulga dels Fútils”, de la Associació Matissos, torna a representar l’obra “L’Inspector”, de Nikolai Gogol, el proper dimarts 15 de desembre del 2015, al vespre. Serà al teatre dels Lluïssos de Gràcia , situat a la  Plaça del Nord, Nr 7, de Barcelona. L’entrada és gratuïta.

     Es tracta d’una peça en to de comèdia, irónica i sarcàstica que critica la societat rusa de principis del SXIX. En ella, però, podem identificar característiques de l’actual societat perfectement. La corrupción està a l’ordre del dia. Per això resulta tan fresca i propera.

     Us convidem a venir, a passar una estona divertida i a gaudir amb nosaltres d’una posada en escena original i diferent basada en una versió lliure del Jordi Galceran.

Us hi esperem!

Balanç     El passat 26 i 27 de novembre, hem participat de la 5a Jornada del Pla de Salut: “Fem balanç per seguir avançant”, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Una trobada que ha servit per fer balanç del període 2011-2015 del Pla de salut i per la presentació dels reptes del nou Pla de Salut de Catalunya 2016-2020.

     A la Jornada, vam formar part d’un grups de treball per debatre sobre temes estratègics de l’assistència sanitària en salut mental per transformar i millorar l’atenció durant els propers anys. El Pla de salut de Catalunya 2016-2020 és una evolució del Pla vigent, amb la incorporació de noves línies estratègiques d’intervenció orientades a donar una resposta millor a les necessitats de salut de la població. La participació de la nostra Federació Veus, conjuntament amb la Federació Salut Mental Catalunya i Fòrum Iniciatives de Salut Mental, ha aportat la mirada i prioritats de qui fem ús dels serveis al recull de propostes per la implementació estratègica del nou Pla.

     A continuació, un vídeo amb un resum del balanç, amb la participació de Cristina Molina, Directora del Pla Director de Salut Mental i Addiccions; Pere Bonet, President del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions; Lluís Lalucat, President de BCN Salut Mental; Xavier Trabado, President de la Federació Salut Mental Catalunya; Hernán Sampietro, Secretari de la nostra Federació Veus i Vicepresident d’Obertament; i Paula Viñas, Responsable de Salut Mental de la Regió Sanitària Camp de Tarragona.

Delegació Gramenet

     El passat diumenge 8 de novembre va tenir lloc la festa d’inauguració d’ActivaMent Gramenet, la nova Delegació Territorial de la nostra entitat ActivaMent Catalunya Associació a Santa Coloma de Gramenet.

     Un esdeveniment que va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santa Coloma i el Museu Torre Balldovina. A la festa, vam gaudir de concerts musicals, tallers a l’aire lliure i l’explicació del nou projecte. Amb les actuacions en viu de Javi Jareño, L’Arbre i el Mussol, Kevin López i artistes convidats.

     La nova delegació funciona al Centre Cívic Fondo i ofereix Grup d’Ajuda Mútua, Taller d’Iniciació al Ioga, Atelier de Pintura, Punt de Trobada, Apropa Cultura i la possibilitat de participar de les Assemblees i la gestió de l’entitat a qui vulgui col·laborar. Si ets de Santa Coloma de Gramenet, Badalona o altre localitat propera, pots posar-te en contacte als telèfons:  620361141 (Maribel) i 682208871 (Laura) o escrivint al correu electrònic: gramenet@activament.org

     El teixit associatiu en 1a Persona continua creixent i desplegant-se pel territori català. Enhorabona a aquesta iniciativa!!!

Sascha Altman i Martín Téllez     El 9 i 10 de novembre, van tenir lloc les Jornades Hearing Voices Barcelona, un esdeveniment que hem organitzat per portar a la nostra ciutat la Xarxa Internacional de Persones Escoltadores de Veus, una oportunitat única per conèixer aquest moviment i per aprendre una manera diferent d’entendre i atendre la salut mental.

     Les Jornades van comptar amb la participació de Sascha Altman, Will Hall i Martín Téllez. Sascha Altman és cofundador de The Icarus Project Network, una xarxa de Grups de salut mental i un projecte de comunicació multimèdia que té per finalitat canviar la forma com ens referim a les experiències psicòtiques, creant un nou llenguatge i una nova narrativa, lluny del llenguatge clínic que silencia les veritables causes dels patiments.

     Will Hall, és membre d’Icarus Project i de Hearing Voices Network a USA, mestre, consultor i escriptor en Diversitat Mental. Coautor de la guia: “Discontinuación del uso de Drogas Psiquiátricas: Una Guía Basada en la Reducción del Daño”, publicada per The Icarus Project i Freedom Center.

     Martín Tellez, miembro del Proyecto Icaro i la Red Icaria, del comitè de difusió i certificació de Clubhouse Europe, Orientador Laboral en Salut Mental i terapeuta narratiu. Imparteix el taller Grups de Transició de Psicosi basats en teràpia narrativa i filosofia aplicada.

Navenado el Espacio entre la Brillantez y la Locura

     El primer dia, vam tenir la Taula Rodona: “Navegando el Espacio entre la Brillantez y la Locura, que va comptar amb tots tres ponents, moderats pel nostre secretari, Hernán Sampietro. El segon dia, ens han portat els Tallers: “Apoyo Mutuo y Prácticas de Emancipación Activistas Transformadoras, impartit per Sasha Altman, iDiscontinuación del Uso de Drogas Psiquiátricas: Una Guía Basada en la Reducción del Daño”, de Will Hall. Totes tres activitats van ser un èxit de participació. Exhaurint les entrades disponibles.

     Esperem continuar treballant per desenvolupar els aprenentatges d’aquests dies, per anar més enllà en la desestigmatització de l’escolta de veus i altres formes d’expressió del dolor psíquic, aprenent a respectar la diversitat mental i el valor de les experiències diverses.