Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona

   Missió:

La Missió de la Federació Veus és millorar la qualitat de vida de les persones amb experiència pròpia en salut mental de Catalunya; així com garantir l’acompliment dels seus drets, mitjançant la representació, coordinació i el suport a les associacions en primera persona.

   Visió:

La Visió de la Federació Veus és constituir-nos com un referent de la salut mental a Catalunya i representants del col·lectiu de persones amb experiència pròpia en salut mental i les seves entitats; treballant com a portaveus i defensors dels seus drets, per la no discriminació i la igualtat; participant en el disseny de les polítiques sanitàries i socials.

   Valors:

Els Valors de la Federació VEUS són:

 • Autodeterminació:  Per representar-nos a nosaltres mateixes, les persones amb diagnòstic de salut mental, davant de l’Administració i d’altres entitats i institucions, portant les nostres necessitats i demandes en 1a Persona.
 • Horitzontalitat: Per treballar des d’un funcionament no-jeràrquic, inclusiu, assembleari, al qual totes les entitats membres tinguin la mateixa importància.
 • Justícia: Amb el compromís de fer la nostra societat més justa i solidària, defensant els drets de les persones amb experiència pròpia en salut mental i promovent el reconeixement de les seves capacitats.
 • Diversitat: Entenent el valor de les diferències, enriquint-nos amb les particularitats de cada entitat, no imposant una veu única i promovent la pluralitat de postures i opinions.
 • Solidaritat: Funcionant amb la força del col·lectiu, per ajudar a totes les entitats membres a créixer i per brindar el nostre suport a altres col·lectius en risc d’exclusió social.

   Objectius:

 • Promoure i enfortir el Moviment Associatiu en 1a Persona
 • Representar al col·lectiu de persones amb experiència pròpia en salut mental i les associacions federades
 • Vetllar per l’acompliment dels drets de les persones amb diagnòstic en salut mental
 • Millorar les polítiques sanitàries, socials i econòmiques orientades a la salut mental.
 • Lluitar contra la discriminació per motius de salut mental
 • Coordinar les associacions membres i orientar les persones dins la xarxa d’entitats federades
 • Fomentar el desenvolupament de projectes culturals orientats a persones amb experiència pròpia en salut mental
 • Promoure l’activisme jove dins el moviment associatiu
 • Impulsar el voluntariat a les entitats federades per enfortir la seva estructura i funcionament