Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona

   Missió:

La Missió de la Federació Veus és millorar la qualitat de vida de les persones amb experiència pròpia en salut mental de Catalunya; així com garantir l’acompliment dels seus drets, mitjançant la representació, coordinació i el suport a les associacions en primera persona.

   Visió:

La Visió de la Federació Veus és constituir-nos com un referent de la salut mental a Catalunya i representants del col·lectiu de persones amb experiència pròpia en salut mental i les seves entitats; treballant com a portaveus i defensors dels seus drets, per la no discriminació i la igualtat; participant en el disseny de les polítiques sanitàries i socials.

   Valors:

Els Valors de la Federació VEUS són:

 • Autodeterminació:  Per representar-nos a nosaltres mateixes, les persones amb diagnòstic de salut mental, davant de l’Administració i d’altres entitats i institucions, portant les nostres necessitats i demandes en 1a Persona.
 • Horitzontalitat: Per treballar des d’un funcionament no-jeràrquic, inclusiu, assembleari, al qual totes les entitats membres tinguin la mateixa importància.
 • Justícia: Amb el compromís de fer la nostra societat més justa i solidària, defensant els drets de les persones amb experiència pròpia en salut mental i promovent el reconeixement de les seves capacitats.
 • Diversitat: Entenent el valor de les diferències, enriquint-nos amb les particularitats de cada entitat, no imposant una veu única i promovent la pluralitat de postures i opinions.
 • Solidaritat: Funcionant amb la força del col·lectiu, per ajudar a totes les entitats membres a créixer i per brindar el nostre suport a altres col·lectius en risc d’exclusió social.

   Objectius:

 • Promoure i enfortir el Moviment Associatiu en 1a Persona
 • Representar al col·lectiu de persones amb experiència pròpia en salut mental i les associacions federades
 • Vetllar per l’acompliment dels drets de les persones amb diagnòstic en salut mental
 • Millorar les polítiques sanitàries, socials i econòmiques orientades a la salut mental.
 • Lluitar contra la discriminació per motius de salut mental
 • Coordinar les associacions membres i orientar les persones dins la xarxa d’entitats federades
 • Fomentar el desenvolupament de projectes culturals orientats a persones amb experiència pròpia en salut mental
 • Promoure l’activisme jove dins el moviment associatiu
 • Impulsar el voluntariat a les entitats federades per enfortir la seva estructura i funcionament

Junta Directiva actual

President             Edgar Vinyals (Associació Pro Salut Mental de Catalunya ADEMM)

Secretària           Marta Tubau (Associació Sociocultural Matissos)

Tresorer              Àngel Conesa (Grup de Teatre Imagina)

Vocal                    Francisco Eiroà (Associació EMILIA)

Vocal                    Àngels Bardají (Associació EMILIA)

Vocal                    Isard Vila (Associació Sociocultural Ràdio Nikosia)

Tríptic Federació Veus