Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona
  • Formacions i Capacitacions en Salut Mental en 1ª Persona

     Un projecte per portar a la societat, en especial a determinats col·lectius professionals i la gent jove, una visió no distorsionada ni discriminatòria de la salut mental i les persones amb trastorn mental.

Seminari d'Estigma

     En aquest sentit, per primer cop, el 2015, les pròpies persones diagnosticades d’un trastorn mental hem participat de la formació dels MIR, PIR i EIR de Salut Mental, convidats pel Departament de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, de la Universitat Autònoma de Barcelona.

  • Jornades Anuals de Veus

     Un projecte pensat per construir coneixement i reflexionar de manera transversal entre persones expertes, que aporten visions des de l’àmbit acadèmic, jurídic i polític, conjuntament amb persones amb l’experiència del trastorn mental i les seves famílies.

     Amb un format de Taules Rodones i tallers, les jornades cerquen  la reflexió amb el públic assistent. Cada sessió s’enregistra en imatges i audiovisuals per poder editar vídeos de divulgació.

     Aquest 2015, es desenvolupen les Jornades Hearing Voices Barcelona, els dies 9 i 10 de Novembre.

  • LEquip d’Investigació i Avaluació en 1a Persona

     Un projecte pioner a tot l’Estat Espanyol. Es tracta de fer recerca i investigació original des de la mirada de les pròpies persones diagnosticades, amb una orientació de millora i transformació de les polítiques sanitàries. L’Equip està dirigit per professionals qualificats de l’àmbit de les ciències socials (psicologia clínica, psicologia social i sociologia), que han passat l’experiència del trastorn mental.

     L’Equip compta amb el suport de diverses càtedres de les Universitats públiques catalanes i d’alguna estrangera.

     Actualment, s’està desenvolupant la 1a fase de l’estudi: “Experiències de primers contactes con el Sistema de Salut Mental”.  Estudi que té la finalitat de plantejar possibles propostes de millora, elaborar un protocol d’autoavaluació i estratègies per a nous pacients.