Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona

     Els diferents projectes i activitats de la Federació Veus s’emmarquen dins de Tres Línies d’Actuació. Cadascuna de les quals compta amb diverses iniciatives, plasmades en projectes i/o activitats concretes, destinades a assolir els objectius de cada àmbit de treball de l’entitat.

Sin título

      Dins de la línia  d’actuació  de Representació Institucional i Defense de  Drets,         trobem els projectes:

  • Les Reunions d’Assemblea
  • La Incorporació a Altres Entitats
  • Les Col·laboracions amb l’Administració

      A  la  seva vegada,  dins  de la  línia  d’actuació de Promoció  i Enfortiment  del        Moviment Associatiu, hi són:

  • El Suport al Moviment Associatiu
  • La capacitació de les Entitats Membres

     I per últim, a la línia d’actuació de Producció de Coneixements i Formacions en 1a     Persona, pertanyen els projectes:

  • Diàlegs Oberts
  • L’Equip d’Investigació i Avaluació
  • Les Formacions en 1a Persona