Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona

     La Federació permès que les associacions que representen en 1a persona al col·lectiu de salut mental comptin amb un espai de trobades regulars i sistemàtiques. Això ha facilitat el desenvolupament de projectes compartits i d’activitats conjuntes, enriquint tota la xarxa associativa.

     A més a més, Veus treballa per aconseguir que el moviment associatiu de Salut Mental en 1a Persona continuï creixent i arribi a territoris als quals encara ni hi és. En aquest apartat, cal destacar dues  tasques complementàries:

  • El Naixement de Noves Entitats o Delegacions Territorials
  • La Incorporació de Noves Entitats a la Federació

     Al primer any d’existència de la Federació Veus ja s’han incorporat dues noves entitats: ADEMM i Matissos. Actualment, es treballa per federar a altres associacions d’arreu el territori català.

Reunió d'Assemblea

     Per últim, el treball d’enfortiment del moviment associatiu passa també per formar i capacitar als representants de les entitats perquè tinguin més eines i recursos a l’hora de plantejar els seus projectes, finançar les seves activitats i organitzar la seva gestió.

En aquest sentit, Veus ofereix dues formacions bàsiques per cobrir aquesta necessitat:

  • Taller: els Projectes  Associatius i les Subvencions Públiques

     Un taller de formació i assessorament que permet a les entitats més joves aprendre de l’experiència acumulada pel conjunt del moviment associatiu en 1a Persona. Es tracta d’ensenyar els fonaments de l’elaboració de projectes, la presentació de demandes de subvencions i com són les justificacions.

  • Taller: la Moderació de Dinàmiques Grupals

     Una formació pràctica que ensenya algunes eines bàsiques per dinamitzar tres tipus de dinàmiques grupals pròpies de les associacions: la reunió d’assemblea, el procès consultiu i l’espai de debat.