Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona

   Veus neix amb la voluntat de treballar per la millora de les polítiques sanitàries i socials de Catalunya. Amb aquest objectiu, hem participat des de la fundació de la Federació a diversos espais institucionals de col·laboració amb l’Administració, per portar les propostes i valoracions de les associacions que representen al col·lectiu de persones amb trastorn mental.

     Entre les diverses tasques desenvolupades, destaquem:

  • Col·laboració per l’elaboració del Pla Integral de Salut Mental de Catalunya
  • Participació de les reunions del Pla Interdepartamental de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya
  • Participació a la Comissió Mixta de la Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona

     Com a entitat representant del conjunt d’associacions de persones amb l’experiència del trastorn mental, Veus s’ha incorporat a diferents espais i projectes per portar les propostes del col·lectiu, tant a Catalunya com a l’Estat espanyol. Entre aquests espais, destaquem:

  • L’assumpció de la Vicepresidència de la Junta Directiva d’Obertament
  • L’adhesió com a membres del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya
  • L’adhesió al Manifest en Defensa de l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya
  • La constitució de la Plataforma Estatal de Asociaciones de Usuarios de Salud Mental de España.

     Així mateix, actualment s’està treballant, conjuntament amb “En 1ª Persona”, la Federación Andaluza de Usuarios de Salud Mental, i d’altres entitats de València i altres comunitats autònomes, per constituir una Confederació Espanyola, per tenir una veu que ens representi a tot l’Estat.

MATERIAL DESCARREGABLE

Memòria Federació Veus 2016

Pla director de salut mental i addiccions. Estratègies 2017-2020 

Pla de salut mental de Barcelona

Activa’t per la salut mental