Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona

L’Associació d’Oci Inclusiu SARÄU és una organització de caire juvenil, dinàmica i de voluntariat, que integra persones diverses en projectes comuns mitjançant, principalment, la millora de moments de lleure de la realitat que ens envolta i una inclusió real i participativa.

L’Associació d’Oci Inclusiu SARÄU va ser fundada l’any 2009 per un grup de professionals, estudiants de l’àmbit social i per persones amb problemàtiques de salut mental que compartien inquietuds, valors, visions i desitjos de contribuir en la millora de l’atenció a les persones amb discapacitat i problemes de salut mental en el context de les entitats i els serveis, incidint en la promoció de la dignitat, els drets i la llibertat individual.

Actualment, aquesta entitat té un programa d’oci en el que hi participen anualment més de 30 persones voluntàries i se’n beneficien més de 1000 persones i prop d’una setantena d’entitats catalanes.

Objectius

 • Lluitar i treballar pel reconeixement social efectiu pel dret que tenen les persones amb diversitat funcional i/o amb problemàtiques de salut mental a gaudir d’activitats de lleure i d’espais d’oci no específics que no persegueixen una finalitat merament terapèutica.

 

 • Desenvolupar estratègies i accions que faciliten l’empoderament i la participació social de les persones amb diversitat funcional i/o amb problemàtiques de salut mental, persegueixen trencar amb certs estereotips, prejudicis i estigmes que dificulten la construcció d’una societat més justa i igualitària, principalment quant a drets i oportunitats que han de tenir totes les persones que la conformen. En aquest sentit, prenen especial rellevància aspectes com la riquesa que suposa la diferència humana i la coneixença de l’altre.

 

 • Afavorir la inclusió social de les persones amb diversitat funcional i/o amb problemàtiques de salut mental, a partir d’accions que donin resposta a les seves necessitats i inquietuds. En aquest sentit, SARÄU esdevé una entitat flexible que impulsa aquest tipus d’accions, posant com a premissa la complementarietat d’accions que ja s’estan portant a terme des d’alguna altra entitat i/o el treball col·laboratiu i en xarxa.

 

Activitats i Projectes

 • Programa d’Oci (discoteca, karaoke, grup de senderisme etc)
 • Programa d’informació, orientació i assessorament
 • Programa d’acompanyament i suport
 • Programa de voluntariat i participació
 • Programa de formació
 • Programa de sensibilització i acció política

 

Contacte

 • Adreça postal:  Correu Vell, 8, baixos – 08002 Barcelona
 • Telèfons:  93 451 66 51
 • Adreça electrònica: info@sarau.org
 • Web: www.sarau.org