Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona

     El passat 19 de gener, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona vàrem ser convocats a la reunió plenària del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona. La nostra companya Àngels Bardaji va assistir en nom de la Federació Veus.

Consell de Cent

      Les conclusions sobre les grans línies de actuació van ser, entre d’altres:

  • L’ajuntament aposta pel lloguer social, més que per la tinença en propietat
  • Es tindran en comte les necessitats dels col·lectius especialment vulnerables a l’exclusió social per part de l’Institut de Persones amb Discapacitat.
  • Es crearà una taula d’habitatge cooperatiu, amb accions com:

– Club housing

– Donar suport cooperatives habitatge

– Replanteig concursos arquitectura

– Fer reunions obertes a tots els veïns per districtes

  • Donada la importància que aquest consistori atorga a l’habitatge, aquest passa a adscriure’s a Governació
  • Es vol incidir en la importància de la rehabilitació en  eficiència energètica

     Des de la Federació Veus continuem treballant per l’acompliment i defensa dels Drets Fonamentals per les persones amb trastorn mental, com ara el Dret a l’Habitatge.