Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona

La Federació Catalana d’Entitats de Salut Mental en 1a Persona – VEUS és una organització de Catalunya que aplega el teixit associatiu de persones amb experiència pròpia en salut mental. Som tot un ventall d’associacions, creades i dirigides per les pròpies persones amb diagnòstic de salut mental, que hem unit les nostres forces per promoure i enfortir el moviment associatiu en 1a persona, per la defensa dels nostres drets i per a què la veu del nostre col·lectiu tingui influència en les polítiques públiques.

Ens vam constituir com a Federació el 09 de Juliol de 2014, a la ciutat de Barcelona. Actualment a Veus la conformen 7 associacions d’arreu de Catalunya:

            EmiliaNUEVO LOGO

………………Radio Nikosia

……………………..ADEMM                 Matissos

                                     ……………