Federació Veus

La Federació Catalana d’Entitats de Salut Mental en 1a Persona – VEUS, som una organització de Catalunya que apleguem el teixit associatiu de persones amb experiència pròpia en salut mental. Som tot un ventall d’entitats, creades i dirigides per les mateixes persones amb diagnòstic de salut mental, que hem unit les nostres forces per promoure i enfortir el moviment associatiu en 1a persona, per la defensa dels nostres drets i perquè la veu del nostre col·lectiu tingui influència en les polítiques públiques.

Ens vam constituir com a Federació el 09 de juliol de 2014, a la ciutat de Barcelona.
Actualment, Veus està constituïda per 9 Associacions d’Arreu de Catalunya i estem en procés obert de noves adhesions.

Projectes

Des de la Federació Veus ens enfoquem actualment en quatre projectes per tal de donar veu, millorar els drets i acompanyar a les persones que pateixen trastorns mentals:

Construïm Xarxes, Acompanyament i Suport Mutu, Observatori de Drets i Escoltadors de Veus.

Observatori de Drets

La missió de l’Observatori de Drets en Salut Mental (ODSaM) és constituir-se com un espai de documentació crític i dinàmic, dedicat a fer un seguiment de les diferents polítiques i normatives que afecten de forma particular els drets de les persones amb un diagnòstic psiquiàtric i el seu entorn.

Veus contra l’estigma

Col·labora amb nosaltres