ACOMPANYAMENT I SUPORT MUTU

El suport mutu té un paper important en la recuperació. La seva implementació professional ofereix, a més, oportunitats d’ocupació promovent la independència i l’esperança en persones amb problemes de salut mental. Aquests programes es basen en un model anomenat enfocament de recuperació (Anthony, 1993; Davidson, 2016), que està suposant una reforma del model assistencial de salut mental en bona part del món desenvolupat.

Per a la posada en pràctica d’aquest model d’atenció és necessari el reconeixement dels drets dels usuaris, de la seva autonomia i la seva necessària participació en el procés de recuperació dins i fora del circuit assistencial. La seva contribució fomenta la implicació dels tractaments en el procés de planificació i programació. Aquest model, a part dels evidents beneficis en termes econòmics d’estalvi a causa de la evidenciada disminució de recaigudes, promou valors que asseguren la sostenibilitat del sistema de salut mental, dotant d’eines no només a les persones que s’enfronten a un diagnòstic, sinó també a les seves famílies i els professionals encarregats de les seves cures.

La Figura del Tècnic de Suport Entre Iguals

L’execució del suport mutu requereix de l’existència de la figura de la Tècnica en Acompanyament i Suport Mutu. La Federació, conjuntament amb l’associació Emilia, ha creat i promogut una formació específica per aquesta figura. Gràcies a aquestes formacions, l’any 2020 vam poder incorporar laboralment, per primera vegada en la història del nostre país, 3 Tècniques d’Acompanyament i Suport Mutu dins l’estructura d’un centre sanitari. Aquest acta pioner continua a dia d’avui, sumant formacions i sumant incorporacions a la xarxa assistencial del nostre territori.

Per aquest motiu, la Federació Veus ha participat en un grup de treball sobre foment del suport entre iguals dins el Pla Director de Salut Mental i Addiccions de la Generalitat de Catalunya i està treballant amb el Departament de Salut en la constitució d’una comissió permanent per a la implementació de la figura de tècnic de suport entre iguals en el Sistema Català De Salut.

Si vols conèixer més informació sobre la figura del Tècnic de Suport Entre Iguals i la seva formació entra a la web d’Associació Emilia.

Objectius del Projecte d’Acompanyament i Suport Mutu

Objectiu General

  • Millorar el benestar de les persones diagnosticades amb un trastorn mental mitjançant la promoció del suport entre iguals.

Objectius Secundaris

  • Fomentar la implementació de la figura de tècnic de suport mutu dins del sistema sanitari públic a la ciutat de Barcelona.
  • Organitzar formacions de de suport entre iguals dins de les associacions federades a Veus.
  • Impulsar la creació d’equips d’acompanyament en el context del moviment associatiu en primera persona de la cuitat de Barcelona.
  • Impulsar la creació d’equips d’acompanyament en el context del sistema sanitari públic a la ciutat de Barcelona.
  • Divulgar els resultats entre els actors interessats en la ciutat de Barcelona.