CONSTRUÏM XARXES

El projecte de Construïm Xarxes cerca l’enfortiment de la base social de la Federació, és a dir, cerca ser una eina d’enfortiment del moviment associatiu de Salut Mental en Primera Persona a Catalunya.

Es planteja com a resposta a una necessitat del nostre col·lectiu de tenir una representació significativa de la pluralitat de veus corresponents a les entitats de Salut Mental en Primera Persona de Catalunya i aquelles que tenen com a objectiu la promoció de l’apoderament de col·lectius estigmatitzats i discriminats. Així com, altres entitats que promoguin la defensa dels drets d’aquest col·lectius i contribueixin en la millora de la Salut Mental de la ciutadania.

És necessari fomentar la col·laboració i cooperació del moviment associatiu, per ficar al centre de la lluita, el respecte i erradicar l’exclusió i les injustícies que pateix el nostre col·lectiu en la societat. A més, és important que altres col·lectius que tenen aspectes en comú puguin trobar-se per aprendre mútuament i enfortir la representació del moviment. Aquest projecte pretén enfortir la base social de la nostra federació mitjançant 3 eixos d’actuació:

Augment de la Base Social

Incorporació de Noves Entitats Sòcies i Desenvolupament del Pla de Voluntariat.

Augment de la Participació

Pla de Formació i Cohesió del Moviment Associatiu en 1a Persona.

Pla Estratègic

Principals Línies Estratègiques per als Propers Anys. Adequació a la Nova Llei de Transparència. Reglament Intern i Pla d’Igualtat de Gènere.

Poden adherir-se:

Socis Numeraris

Associacions sense ànim de lucre que representin al moviment associatiu
auto-definit en primera persona als seus estatuts.

Socis Col·laboradors

Associacions i d’altres entitats del tercer sector que representin a les persones
amb experiència de trastorn mental, familiars i professionals