ENFORTIMENT

El projecte d’Enfortiment de la Base Social de la Federació Veus és una eina d’enfortiment del moviment associatiu de Salut Mental en Primera Persona, que dóna continuïtat als projectes del 2016 i 2017.

Es planteja com a resposta a una necessitat del nostre col·lectiu de tenir una representació significativa de la pluralitat de veus corresponents a les entitats de Salut Mental en Primera Persona de Catalunya i aquelles que tenen com a objectiu la promoció de l’apoderament de col·lectius estigmatitzats i discriminats. Així com, altres entitats que promoguin la defensa dels drets d’aquest col·lectius i contribueixin en la millora de la Salut Mental de la ciutadania.

Aquests 3 anys i mig de construcció i creixement de la Federació Veus, hem assolit l’objectiu de consolidar, millorar i capacitar a les 7 Entitats que formen part de la Federació pel seu bon funcionament. Tot i així, és necessari fomentar la col·laboració i cooperació del moviment associatiu, per ficar al centre de la lluita, el respecte i eradicar l’exclusió i les injustícies que pateix el nostre col·lectiu en la societat. A més, és important que altres col·lectius que tenen aspectes en comú puguin trobar-se per aprendre mútuament i enfortir la representació del moviment.

Aquest projecte pretén enfortir la base social de la nostra federació mitjançant 3 eixos d’actuació:

Augment de la base social

Incorporació de Noves Entitats sòcies i Desenvolupament del Pla de Voluntariar

Augment de la Participació

Pla de Formació i Cohesió del Moviment Associatiu en 1a Persona.

Pla Estratègic 2018-2020

Principals Línies Estratègiques per als propers anys, Adequació a la nova llei de Transparència, Reglament Intern i Pla d’Igualtat de Gènere.

Poden adherir-se:

Socis numeraris

Associacions sense ànim de lucre que representin al moviment associatiu
auto-definit en primera persona als seus estatuts.

Socis col·laboradors

Associacions i d’altres entitats del tercer sector que representin a les persones
amb experiència de trastorn mental, familiars i professionals