OBSERVATORI DE DRETS

L’Observatori de Drets en Salut Mental (ODSaM) és un espai d’informació crític i dinàmic, dedicat a fer un seguiment de les diferents polítiques i normatives que afecten de forma particular els drets de les persones amb un diagnòstic psiquiàtric i el seu entorn.

El nostre objectiu és vetllar perquè es satisfacin els estàndards de drets humans previstos a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD).

Activitats de l’Observatori

Sistema d’Informació i Denúncia Social

L’Observatori és un instrument eficaç d’informació per a que els ciutadans puguin conèixer l’evolució dels drets de les persones amb problemes de salut mental i per a donar veu al col·lectiu en primera persona i a tots aquells qui vulguin posar de manifestar i denunciar situacions d’abusos i discriminació a les persones amb un diagnòstic psiquiàtric.

Considerant que els mecanismes de queixa són procediments bàsics per garantir la protecció dels drets de les persones, l’ODSaM treballa també per a fer visibles aquelles institucions i mecanismes existents actualment a Catalunya a on dirigir-se per a interposar queixes o per a informar-se sobre procediments de denúncia. Així, us informarem sobre els diversos mitjans de reclamació existents per a garantir la restitució dels drets vulnerats.

Generació de Coneixement

L’ODSaM elabora documents tècnic-científics i informes per a contribuir al debat global i plural sobre les qüestions al voltant del reconeixement i respecte  pels drets de les persones amb un diagnostic psiquiàtric.

Aquests documents reflecteixen la posició consensuada dels membres del col·lectiu representat així com de diferents experts en les matèries tractades, i es publiquen per a la seva difusió entre la comunitat interessada, així com per servir d’element informador per a futures polítiques i legislacions.

L’ODSaM fomenta la generació de coneixement des de l’experiència en primera persona per a contrarrestar l’hegemonia epistemològica que domina la pràctica assistencial des del discurs reduccionista.

Litigació Estratègica

La Federació Veus, a petició de l’ODSaM, participa i formula al·legacions en qualitat d’amicus curiae (amic del Tribunal) davant del Tribunal Europeu de Drets Humans en aquells casos on s’hagi produït una vulneració dels drets humans d’un ciutadà per raó de la seva discapacitat psicosocial per part d’una Administració Pública.

La defensa dels drets als tribunals és l’últim recurs del que disposem els ciutadans per a satisfer els nostres drets, però també el més lent i costós. És per això que des de l’ODSaM promovem l’ús d’altres mitjans de resolució de conflicte, però entenem que, en ocasions, per a una reparació efectiva dels drets s’ha d’accedir als tribunals. Així, donem suport a aquells casos que, per les seves característiques, es considerin estratègics perquè poden servir per a crear precedents judicials i promoure el canvi de normatives i pràctiques.

Notícies