DRETS

Descripció del Projecte

Aquest projecte representa la continuïtat del projecte dut a terme durant l’any 2017 per aquesta mateixa federació en referència als drets de ciutadania de les persones amb diagnòstic de trastorn de salut mental: “Programa Drets de Ciutadania a la pràctica de la Salut Mental”.

Durant l’any 2018 tenim tres objectius que s’assoliran mitjançant metodologies participatives tant qualitatives com quantitatives.

Per una banda s’oferiran formacions a professionals de l’àmbit assistencial a Barcelona, en les quals es tractaran alternatives al diagnòstic, la recuperació amb l’usuari com a protagonista, l’estat i eines per a respectar els drets en salut mental i la pràctica del suport mutu. S’aportaran testimonis en primera persona sobre els diferents temes tractats.

Per una altra banda es realitzaran triàlegs, és a dir, grups focals amb la presència dels tres agents clau a la salut mental: professionals, familiars i usuaris.

En disposar ja d’una eina de mesura del respecte de drets en l’àmbit asistencial, els grups focals estaran centrats en les diferents dimensions que aquesta eina tracta (estigma, apoderament, drets, preferències i recuperació). Aquesta eina s’utilitzarà, alhora, per avaluar l’impacte de les formacions als professionals.

Aquest projecte es realitza amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i la Universitat de Yale per assegurar la correcció metodològica del procés.

Curs per a professionals

“Més enllà de la recuperació: cap a una atenció en salut mental basada en drets”

Inscriu-te

Contingut del curs

Guia de Drets en Salut Mental: ″No hi ha recuperació sense Drets″

Click here to change this text