PROJECTES 2018

El projecte d’Enfortiment de la Base Social de la Federació Veus és una eina d’enfortiment del moviment associatiu de Salut Mental en Primera Persona, que dóna continuïtat als projectes del 2016 i 2017.

El suport mutu té un paper important en la recuperació. La seva implementació professional ofereix, a més, oportunitats d’ocupació promovent la independència i l’esperança en persones amb problemes de salut mental.

Aquest projecte representa la continuïtat del projecte dut a terme durant l’any 2017 per aquesta mateixa federació en referència als drets de ciutadania de les persones amb diagnòstic de trastorn de salut mental: “Programa Drets de Ciutadania a la pràctica de la Salut Mental”