PROJECTES

El projecte de Construïm Xarxes és una eina d’enfortiment del moviment associatiu de Salut Mental en Primera Persona de Catalunya.

El suport mutu té un paper important en la recuperació. La seva implementació professional ofereix, a més, oportunitats d’ocupació promovent la independència i l’esperança en persones amb problemes de salut mental.

Aquest projecte representa la continuïtat del projecte dut a terme durant l’any 2017 per aquesta mateixa federació en referència als drets de ciutadania de les persones amb diagnòstic de trastorn de salut mental: “Programa de Drets de la Ciutadania a la Pràctica de la Salut Mental”.

Els Grups d’Escoltadors de Veus permeten acollir experiències i compartir recursos d’afrontament, que ajudin a conviure d’una manera menys conflictiva amb les veus.