QUI SOM

La Federació Catalana d’Entitats de Salut Mental en 1a Persona – VEUS, som una organització de Catalunya que apleguem el teixit associatiu de persones amb experiència pròpia en salut mental. Som tot un ventall d’entitats, creades i dirigides per les mateixes persones amb diagnòstic de salut mental, que hem unit les nostres forces per promoure i enfortir el moviment associatiu en 1a persona, per la defensa dels nostres drets i perquè la veu del nostre col·lectiu tingui influència en les polítiques públiques.

Ens vam constituir com a Federació el 09 de juliol de 2014, a la ciutat de Barcelona.
Actualment, Veus està constituïda per 9 Associacions d’Arreu de Catalunya i estem en procés obert de noves adhesions.

Missió

La Missió de la Federació Veus és millorar la qualitat de vida de les persones amb experiència pròpia en salut mental de Catalunya; així com garantir l’acompliment dels seus drets, mitjançant la representació, coordinació i el suport a les associacions en primera persona.

Visió

La Visió de la Federació Veus és constituir-nos com un referent de la salut mental a Catalunya i representants del col·lectiu de persones amb experiència pròpia en salut mental i les seves entitats; treballant com a portaveus i defensors dels seus drets, per la no discriminació i la igualtat; participant en el disseny de les polítiques sanitàries i socials.

Valors

Autodeterminació

Per representar-nos a nosaltres mateixes, les persones amb diagnòstic de salut mental, davant de l’Administració i d’altres entitats i institucions, portant les nostres necessitats i demandes en 1a Persona.

Horitzontalitat

Per treballar des d’un funcionament no-jeràrquic, inclusiu, assembleari, al qual totes les entitats membres tinguin la mateixa importància.

Justícia

Amb el compromís de fer la nostra societat més justa i solidària, defensant els drets de les persones amb experiència pròpia en salut mental i promovent el reconeixement de les seves capacitats.

Diversitat

Entenent el valor de les diferències, enriquint-nos amb les particularitats de cada entitat, no imposant una veu única i promovent la pluralitat de postures i opinions.

Solidaritat

Funcionant amb la força del col·lectiu, per ajudar a totes les entitats membres a créixer i per brindar el nostre suport a altres col·lectius en risc d’exclusió social.

Objectius

 • Promoure i enfortir el Moviment Associatiu en 1a Persona.
 • Representar al col·lectiu de persones amb experiència pròpia en salut mental i les associacions federades.
 • Vetllar per l’acompliment dels drets de les persones amb diagnòstic en salut mental.
 • Millorar les polítiques sanitàries, socials i econòmiques orientades a la salut mental.
 • Lluitar contra la discriminació per motius de salut mental.
 • Coordinar les associacions membres i orientar les persones dins la xarxa d’entitats federades.
 • Fomentar el desenvolupament de projectes culturals orientats a persones amb experiència pròpia en salut mental.
 • Promoure l’activisme jove dins el moviment associatiu.
 • Impulsar el voluntariat a les entitats federades per enfortir la seva estructura i funcionament.

Col·laboradors

Salut Mental Catalunya
Obertament
Amb el suport de:

Junta Directiva

Toni Santander

President

Albert Piquer

Vicepresident

Carlos Albert Gasulla

Secretari

Ainhoa García

Vocal

Natalia Castaño

Vocal

Jordi García

Vocal

Representació Institucional

Veus neix amb la voluntat de treballar per la millora de les polítiques sanitàries i socials de Catalunya. Amb aquest objectiu hem participat des de la fundació de la Federació a diversos espais institucionals de col·laboració amb l’Administració, per portar les propostes i valoracions de les associacions que representen al col·lectiu de persones amb trastorn mental.

Entre les diverses tasques desenvolupades, destaquem:

 • Col·laboració per l’elaboració del Pla Integral de Salut Mental de Catalunya
 • Participació de les reunions del Pla Interdepartamental de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya
 • Participació a la Comissió Mixta de la Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona

Com a entitat representant del conjunt d’associacions de persones amb l’experiència del trastorn mental, Veus s’ha incorporat a diferents espais i projectes per portar les propostes del col·lectiu, tant a Catalunya com a l’Estat espanyol. Entre aquests espais, destaquem:

 • L’assumpció de la Vicepresidència de la Junta Directiva d’Obertament fins el 2017. La Federació Veus asumeix la presidència de Obertament en 2018
 • L’adhesió com a membres del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya
 • L’adhesió al Manifest en Defensa de l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya
 • La constitució de la Plataforma Estatal de Asociaciones de Usuarios de Salud Mental de España.

Transparència

En Federació Veus creiem que la transparència ha de ser un valor fonamental de la nostra entitat, de manera que puguem actuar i explicar la nostra feina de forma responsable, clara i senzilla, així com demostrar el resultat del nostre treball.